De beroepschauffeur moet inzicht hebben in de huidige stand van zaken van de wetgeving in relatie tot hun dagelijks functioneren. Daarbij kan gedacht worden aan verkeersregels, verkeerswetgeving en rij- en rusttijden.

Voor wie?

Chauffeurs die op de hoogte willen blijven van de huidige- en wet- en regelgeving

 

Resultaat

Inzicht hebben in relevante wetgeving, kennis hebben van de verboden en verplichtingen voor bestuurders, kennis hebben van indeling van de weg, borden en aanwijzingen. Inzicht hebben in de Arbowet in relatie tot eigen werkzaamheden. De chauffeur moet in zijn dagelijks werk risico’s en gevaren kunnen inschatten en ernaar kunnen handelen

 

Inhoud

  • Relevante bepaling RVV 1990 en WVW 1994
  • Verboden en verplichtingen
  • Rijbevoegdheid en rijbewijzen
  • Rij- en rusttijden/ Registratie/Arbowet
  • Indeling van de weg / Borden / Aanwijzingen
  • Voorrang
  • Parkeren en laden en lossen
  • Bijzondere verrichtingen

CBR Code: U47

Nascholingsuren:

Deze cursus telt mee voor 7 theorie nascholingsuren.