Wilt u een beter inzicht krijgen en vertrouwd raken met de methoden van stuwen en zekeren van lading? Door het juist toepassen van materialen en kennis van de vigerende regelgeving verminderd de kans op ladingverlies en schade aan goederen en transportmiddelen.

Voor wie?

De training is primair bedoeld voor chauffeurs en loods personeel. Daarnaast word er ingegaan op de rol en verantwoordelijkheid van kaderpersoneel. Inkopers, transportplanners en toezichthouders behoren daardoor ook tot de doelgroep.

 

De aard van de goederen welke behandeld of vervoerd worden speelt een rol in de toepasbaarheid van de in de training behandelde onderwerpen. Daarom wordt er tijdens de opleiding ingespeeld op de wensen van de opdrachtgever.

 

Resultaat

U leert secuur te laden, stuwen en verankeren van verschillende soorten goederen in diverse typen vrachtauto's. U bent zich bewust van de gevaren bij het niet goed zekeren van lading.

 

Inhoud

  • Consequenties van het niet goed laden
  • Europese richtlijnen
  • Verantwoordelijkheden van de partijen
  • Krachten die spelen bij het vervoeren van lading
  • Methoden en principes van lading zekeren
  • Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmateriaal

 

Praktijkgedeelte
Bij het praktijkgedeelte wordt gebruik gemaakt van een vrachtwagen die speciaal voor de cursus ladingzekering is ingericht. Met deze vrachtwagen wordt een demo gegeven om de gevolgen van niet of onjuist zekeren te laten zien en ook worden alle vormen van zekeren geoefend door de cursisten.

CBR Code: U03 

Nascholing
Deze cursus telt mee voor 7 nascholingsuren.

Data in overleg