Chauffeurs die met moderne technische hulpmiddelen werken. De ontwikkeling in de techniek verandert snel, het is belangrijk dat chauffeurs hun kennis op dit gebied up-to-date houden. Veilig werken wordt steeds belangrijker. Dit heeft enerzijds te maken met de verkeersveiligheid en anderzijds met veilig werken zoals bij laden en lossen.

Voor wie?

Chauffeurs die inzicht willen krijgen in de techniek van het voertuig/pechgevallen en hoe hier mee om te gaan

 

Resultaat

Kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen ten einde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen. Een lading kunnen vervoeren met in achtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig

 

Inhoud

  • Techniek van de auto
  • Meest voorkomende pechgevallen
  • Veiligheid bij reparaties/strandingen
  • Juist melden van storingen
  • Hoe te handelen bij een incident
  • Technische veiligheid van het voertuig

CBR Code: U39

Nascholingsuren

Deze cursus telt mee voor 7 nascholingsuren.