Wilt u optimaal gebruik van maken van de digitale tachograaf (alle merken)? Dan is de opleiding Digitale Tachograaf iets voor u. De cursus wordt gegeven door een trainer die actief was als inspecteur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De docent/trainer is specialist (digitale) tachograaf, gecertificeerd installateur tachograaf en heeft zeer ruime praktijkervaring wegvervoer (nationaal en internationaal). Dit zorgt voor een heel effectieve en aansprekende cursus!

Voor wie?

Deze training is geschikt voor alle chauffeurs actief in het goederen-en personenvervoer alsmede aankomende chauffeurs. Tevens is de training geschikt voor personeel direct betrokken bij de vervoerwerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld planners, wagenparkbeheerders, leidinggevenden.

 

Resultaat

In de opleiding Digitale Tachograaf wordt de bediening van het (controle)apparaat, het gebruik van de bestuurderskaart en in voorkomende gevallen de bedrijfskaart en de hiermee in relatie staande wetgeving (nationaal en internationaal) behandeld. U doet kennis op van de wettelijke verplichtingen en eveneens mogelijke vrijstellingen.

 

Inhoud

 • Geschiedenis (digitale tachograaf)
 • Het hoe en waarom digitale tachograaf
 • De diverse typen digitale tachograaf
 • Gebruik bestuurderskaart en bedrijfskaart
 • Gebruik digitale tachograaf (bediening knoppen) (rode draad)
 • Verplichtingen bij defect tachograaf
 • Verplichtingen bij verlies, diefstal en defect bestuurderskaart
 • Controle door toezichthouders
 • Rij- en rusttijden (dagelijkse rijtijd, ononderbroken rijtijd, dagelijkse en wekelijkse rusttijd)
 • Uitleg aangaande wetgeving: Arbeidstijdenwet, het Arbeidstijdenbesluit vervoer, de Regeling controleapparaten 2005, de Regeling tachograafkaarten, de Verordening (EG) 3821/85 (incl. de Annex 1B) en de Verordening (EG) 561/2006
 • Definities welke van belang zijn voor begrip rij- en rusttijden
 • Vrijstellingen en kennis van Europese Richtsnoeren
 • Handmatige invoer bestuurderskaart
 • Invoer landcodes
 • Invoer en gebruik "Out of Scope"
 • Invoer en gebruik "Trein/Ferry schakeling"

CBR code: U23

Nascholing

Deze cursus telt mee voor 7 nascholingsuren.