Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankauto's en (tank)containers en stoffen dienen in het bezit te zijn van een ADR-certificaat Basis + Tank. Om in het bezit te blijven van een geldig certificaat moeten chauffeurs na 5 jaar een verlengingsopleiding met bijbehorend examen met voldoende resultaat afsluiten.

CE

CE

Voor wie? Chauffeurs die gevaarlijke stoffen, o.a. explosieven en radioactieve stoffen, in tankauto's en (tank)containers vervoeren en die een ADR-certificaat Basis + Tank willen behouden. Voor de verlengingsopleiding dienen deelnemers in het bezit te zijn van een geldig ADR-certificaat Basis + Tank.

 

Resultaat: Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en zijn in staat deze toe te passen. Na het verlengen van het ADR-certificaat Basis + Tank wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseisen om gevaarlijke stoffen in tankauto's en (tank)containers en stoffen over de weg te mogen vervoeren.

 

Inhoud: Deze herhalingsopleiding heeft een opfriskarakter. De opleiding is gericht op veranderingen in wet- en regelgeving in de afgelopen 5 jaar en het toepassen daarvan in de dagelijkse praktijk.

 

Examen: Na afloop wordt een examen afgenomen door het CBR. Het examen mag pas worden gedaan als alle lessen zijn gevolgd. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis + Tank uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

 

CBR Code: U01-4
Uren Nascholing: 14