Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankauto's en containers dienen in bezit te zijn van het ADR-certificaat Basis + Tank. Om in het bezit te blijven van een geldig certificaat moeten chauffuers na 5 jaar een verlengingsopleiding volgen en die met een examen met voldoende resultaat afsluiten.

Voor wie?

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen in tankauto's en containers (gaan) vervoeren en die een ADR-certificaat Basis + Tank willen behalen. Voor de verlengingsopleiding dienen deelnemers in het bezit te zijn van een geldig ADR-certificaat Basis + Tank. Deze opleiding is tevens geschikt voor leidinggevenden en/of transportplanners.

 

Resultaat

U leert de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en zijn in staat deze toe te passen. Na het behalen van het ADR-certificaat Basis + Tank wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg en in tankauto's te mogen vervoeren.

 

Inhoud

  • Wettelijke voorschriften
  • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Gevarenklassen van stoffen
  • Eisen aan voertuigen en uitrusting
  • Regels voor het vervoer, laden en lossen
  • Documenten bij het vervoer
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Maatregelen bij een ongeval/incident
  • Eerste hulp

 

Examen

Na afloop wordt door het CBR 2 examens afgenomen namelijk ADR Basis en ADR Tank. Het examen mag pas worden gedaan als alle lessen gevolgd zijn. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis + Tank uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

CBR Code: U01/U100

Nascholingsuren:

De cursus ADR Basis + Tank telt mee voor 14 nascholingsuren.