Chauffeurs die gevaarlijke stoffen als stukgoed vervoeren en stoffen uit Klasse 1 (explosieven) en Klasse 7 ( radioactieve stoffen) vervoeren, dienen in het bezit te zijn van een ADR-certificaat Basis + Klasse 1 + Klasse 7. Om in het bezit te blijven van een geldig certificaat moeten chauffeurs na 5 jaar een verlengingsopleiding met bijbehorend examen met voldoende resultaat afsluiten.

Voor wie?

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen als stukgoed en explosieven en radioactieve stoffen vervoeren en die in het bezit zijn van een geldig ADR-certificaat Basis + Klasse 1 + Klasse 7. 

 

Resultaat

Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en zijn in staat deze toe te passen. Na het behalen van het ADR-certificaat Basis + Klasse 1 + Klasse 7 wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen als stukgoed en uit Klasse 1 en Klasse 7 over de weg te mogen vervoeren.

 

Inhoud

  • Wettelijke voorschriften
  • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Gevarenklassen van stoffen
  • Eisen aan voertuigen en uitrusting
  • Regels voor het vervoer, laden en lossen
  • Documenten bij het vervoer
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Maatregelen bij een ongeval/incident
  • Eerste hulp

 

Examen

Na afloop worden er 4 examens afgenomen door het CBR (ADR Basis/ADR Tank/ADR Klasse 1 en ADR klasse 7) Het examen mag pas worden gedaan als alle lessen zijn gevolgd. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis + Klasse 1 + Klasse 7 uitgereikt door het CBR. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

CBR Code: U100 

Nascholingsuren

Deze verlengingscursus telt mee voor 14 nascholingsuren.