Het ADR-certificaat is verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen als stukgoed vervoeren. Om in het bezit te blijven van een geldig certificaat moeten chauffeurs na 5 jaar een verlengingsopleiding met bijbehorend examen met voldoende resultaat afsluiten.

Voor wie?

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen als stukgoed vervoeren en in het bezit te zijn van een geldig ADR-certificaat Basis. 

 

Resultaat

U leert de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en zijn in staat deze toe te passen. Na het behalen van het ADR-certificaat Basis is voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg te mogen vervoeren.

 

Inhoud

  • Wettelijke voorschriften
  • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Gevarenklassen van stoffen
  • Eisen aan voertuigen en uitrusting
  • Regels voor het vervoer, laden en lossen
  • Documenten bij het vervoer
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Maatregelen bij een ongeval/incident
  • Eerste hulp

                                                                       

Examen

Na afloop wordt een examen ADR Basis door het CBR afgenomen. Het examen mag pas worden gedaan als alle lessen gevolgd zijn. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

CBR Code: U100

Nascholingsuren

Deze verlengingscursus telt mee voor 14 uur nascholing.