Chauffeurs die gevaarlijke stoffen als stukgoed vervoeren en stoffen uit Klasse 1 (explosieven) en Klasse 7 ( radioactieve stoffen) vervoeren, dienen in het bezit te zijn van een ADR-certificaat Basis + Klasse 1 + Klasse 7. Om in het bezit te blijven van een geldig certificaat moeten chauffeurs na 5 jaar een verlengingsopleiding met bijbehorend examen met voldoende resultaat afsluiten.

Voor wie?

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen als stukgoed en explosieven en radioactieve stoffen (gaan) vervoeren en die een ADR-certificaat Basis + Klasse 1 + Klasse 7 willen behalen. 

 

Resultaat

Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en zijn in staat deze toe te passen. Na het behalen van het ADR-certificaat Basis + Klasse 1 + Klasse 7 wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen als stukgoed en uit Klasse 1 en Klasse 7 over de weg te mogen vervoeren.

 

Inhoud

  • Wettelijke voorschriften
  • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Gevarenklassen van stoffen
  • Eisen aan voertuigen en uitrusting
  • Regels voor het vervoer, laden en lossen
  • Documenten bij het vervoer
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Maatregelen bij een ongeval/incident
  • Eerste hulp

 

Examen

Na afloop worden er 4 examens afgenomen door het CBR (ADR Basis/ADR Tank/ADR Klasse 1 en ADR klasse 7) Het examen mag pas worden gedaan als alle lessen zijn gevolgd. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis + Klasse 1 + Klasse 7 uitgereikt door het CBR. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

CBR Code: U01 

Nascholingsuren

Deze cursus telt mee voor 28 nascholingsuren.